Informacije

Saznaj kako da ostvariš popust na Freepaid pakete

Freepaid kampanja je osmišljena da korisnicima obezbedi benefit u vidu umanjenja cena, ukoliko korisnik kontinuirano obnavlja izabrani Freepaid paket. Kampanja je podeljena u tri faze u kojima korisnici mogu da ostvare popust od 50, 100 i 150 RSD ukoliko isprate ciklus obnavljanja do kraja

Kampanja je podeljena u tri faze u kojima korisnici mogu da ostvare popust od 50, 100 i 150 RSD ukoliko isprate ciklus obnavljanja do kraja.

  • Prva faza podrazumeva aktivaciju željenog Freepaid paketa i ostvarivanje popusta na sledeće tri obnove u iznosu od 50 dinara od pune cene paketa. Prva faza traje četiri meseca, nakon tog perioda korisnici koji su redovno obnavljali dodatak ulaze u drugu fazu kampanje.
  • Korisnici koji su imali tri obnove Freepaid paketa i završili prvu fazu kampanje ulaze u drugu fazu u kojoj ostvaruju popust u iznosu od 100 dinara od pune cene paketa. Druga faza traje četiri meseca, nakon toga korisnici ulaze u treću i završnu fazu.
  • U treću fazu ulaze korisnici koji su osam puta obnovili odabrani Freepaid paket. U trećoj fazi korisnici ostvaruju popust u iznosu 150 dinara od pune cene paketa. Završna faza traje tri meseca i kampanja se završava.

Prva kupovina Freepaid paketa se posmatra kao aktivacija, dok se svaka sledeća kupovina posmatra kao obnova na koju se ostvaruje navedeni popust. Korisnici mogu da aktiviraju željeni Freepaid paket i da ga obnove 11 puta.

Korisnici koji ne obnavljaju Freepaid paket u kontinuitetu neće moći da ostvare popust na cenu paketa, već će platiti cenu bez popusta. To podrazumeva da ukoliko je korisnik prva dva puta obnovio Freepaid paket i nakon toga više nije obnavljao, u tom slučaju sledeću aktivaciju paketa plaća po punoj ceni bez promocije.

Promocija važi od 01.03.2024. do 28.02.2025.

Umanjenje cena Freepaid paketa po fazama